Sluiten

ISO 9001

De NEN-EN-ISO 9001:2015 is de internationaal geaccepteerde norm voor kwaliteitsmanagement. Met het ISO 9001 certificaat toon je aan dat je aan de eisen en wensen van je klanten en stakeholders voldoet, dat je voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, dat je middels risicomanagement inspeelt op kansen en bedreigingen én dat continu verbeteren geborgd is in de organisatie.

Bij Blok Group is het kwaliteitssysteem ISO 9001 op een dusdanige wijze ingericht dat het aandacht besteedt aan het gehele proces van vertalen van klanteisen (input) tot aan het geleverde product of dienst.

Bij Blok Group is de focus gelegd op ‘World Class Manufacturing’ waarbij men zich richt op de 3 kwaliteitsgebieden:

  1. Standaardiseren
  2. Opleiden en cultuur
  3. Continue verbeteren

Elk jaar wordt de strategie vertaald in doelstellingen die bijdragen aan het verwezenlijken van de missie, visie en strategie en waarvan ten doel is gesteld om ze dat jaar te halen. De doelstellingen zijn vertaald in KPI’s die continu worden opgevolgd en wekelijks worden toegelicht en besproken. Hiermee kunnen we onze klanten garanderen dat wij staan voor de kwaliteit die zij wensen.

Kopie ISO9001-2015 certificaat 2018

 

537a198e3413be4c1c3e8c69_Globe-half.png